VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


Vážení rodiče, níže najdete výsledky zápisu dětí do mateřské školy od školního roku 2018/2019Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2018 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2018 povinné. Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Děti budou přijímány dle volné kapacity mateřské školy a kritérií pro školní rok 2018/2019.

Kritéria pro přijímání dětí nejdete zde:


Nárok na přednostní přijetí do mateřských škol mají:

a) děti pro které je předškolní vzdělávání povinné, tedy děti, které dosáhnou do 31.8.2018 pěti let věku.

b) od 1. 9. 2018 děti, které před začátkem školního roku (k 31.8.2018) dosáhnou nejméně třetího roku věku (§ 34 odst. 3 školského zákona - znění účinné od 1. 9. 2018) poprvé uplatněné při zápise v termínu 2. - 16. května 2018.

Spádová mateřská škola (dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem všech mateřských škol celé území Města Holic), musí přijmout přednostně děti ze svého školského obvodu, pro které je předškolní vzdělání povinné nebo mají přednostní právo na přijetí (ve školním roce 2018/2019 se jedná o děti tříleté a starší).

Děti výše uvedené tedy mají nárok na umístění v některé mateřské škole na území Města Holic.


Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msholubova.cz a v budově školy, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.