REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY - AFRICKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA


Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.


Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy  Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou, MAS Holicko o.p.s a městem Holice projekt na revitalizaci školní zahrady.

Na této stránce, která bude průběžně aktualizována budete nacházet informace o přípravách projeku.

Celý projekt počítá i se zapojením Vás rodičů a tak věříme, že Vás zaujme a aktivně se zapojíte jak do příprav tak realizace projektu. Již se na to moc těšíme!


Dne 21.7.2020 nám bylo doručeno konečné rozhodnutí ministra životního prostředí Mgr. Richarda Brabce o poskytnutí finančních prostředků za Státního fondu životního prostředí České republiky na realizaci projektu Africká přírodní zahrada MŠ Holubova Holice.

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen "Fond"), který je pověřen administrací Vaší žádosti o poskytnutí podpory "Africká přírodní zahrada MŠ Holubova Holice" evidované pod unikátním číslem "1190700076", Vám oznamuje, že Vaše žádost byla shledána jako úplná, formálně správná a přijatelná z hlediska podmínek pro přijetí žádosti a tak byla, v...

Státní fond životního prostředí ČR Vám oznamuje, že Vaše žádost "Africká přírodní zahrada MŠ Holubova Holice" byla úspěšně podána. Žádosti bylo přiděleno registrační číslo "1190700076".

Nový projekt zahrady bude naplňovat potřeby prožitkového učení. Budeme vytvářet u dětí povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Budou v přímém kontaktu s přírodou. Na školní zahradě budou společně pěstovat plodiny, sklízet, ochutnávat. Při růstu budou pozorovat jednotlivé fáze, budou se učit chránit přírodu kolem nás. Budeme...


DENÍK PROMĚN  • 16.10.2019 - Zadání projektu a ujasnění si představ a cílů
  • 25.10.2019 - Zaměření stávajícího stavu zahrady
  • 18.12.2019 - Seznámení rodičů  a přátel MŠ s plánovaným projektem
  • 19.12.2019 - Schůzka nad studií s projektantem
  • 3.2.2020 - Úspěšně podána žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí.
  • 28.2.2020 - Státní fond životního prostředí rozhodl o přidělení dotace ve výši 499 559,53 Kč
  • 21.8.2020 - Doručeno konečné rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí. 
  • 1.7.2021 - Zahájena realizace projektu.
  • 31.5.2022 - Realizace projektu ukončena  - zahrada předána do užívání.
  • 13.6.2022 - Zahájen zkušební provoz