REVITALIZACE ŠKOLNÍ ZAHRADY

Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy  Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou a MAS Holicko o.p.s projekt na revitalizaci školní zahrady.

Na této stránce, která bude průběžně aktualizována budete nacházet informace o přípravách projeku.

Celý projekt počítá i se zapojením Vás rodičů a tak věříme, že Vás zaujme a aktivně se zapojíte jak do příprav tak realizace projektu. Již se na to moc těšíme!

Nový projekt zahrady bude naplňovat potřeby prožitkového učení. Budeme vytvářet u dětí povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Budou v přímém kontaktu s přírodou. Na školní zahradě budou společně pěstovat plodiny, sklízet, ochutnávat. Při růstu budou pozorovat jednotlivé fáze, budou se učit chránit přírodu kolem nás. Budeme...


DENÍK PROMĚN  • 16.10.2019 - Zadání projektu a ujasnění si představ a cílů
  • 25.10.2019 - Zaměření stávajícího stavu zahrady
  • 18.12.2019 - Seznámení rodičů  a přátel MŠ s plánovaným projektem
  • 19.12.2019 - Schůzka nad studií s projektantem