ZAMĚSTNANCI

VEDENÍ ŠKOLY


Bc. Lenka Chotěnovská

ředitelka školy

Tel. 733 549 032

chotenovska@msholubova.cz


Mgr. Jana Štěpánková

zástupkyně ředitelky

Tel. 603 164 992

stepankova@msholubova.cz


UČITELKY


Veronika Kučerová, DiS.

kucerova@msholubova.cz


Bc. Kristýna Beranová

beranova@msholubova.cz


Barbora Čechová - asistentka pedagoga

cechovab@msholubova.cz


Kristína Kleinová - na RD


Kristýna Středa, DiS.

streda@msholubova.cz


Tereza Marková, DiS.

machata@msholubova.cz


Romana Michálková, DiS.

michalkova@msholubova.cz


Mgr. Michaela Hloušková

hlouskova@msholubova.cz


Mgr. Zuzana Horčičková

horcickova@msholubova.cz


Ivana Šťastná

ivstastna@msholubova.cz


Tereza Jedličková, DiS.

jedlickova@msholubova.cz


Kateřina Křížková

krizkova@msholubova.cz


Eva Čapková - asistentka pedagoga

dostalova@msholubova.cz


Jitka Meluchová - asistentka pedagoga

meluchova@msholubova.cz


Veronika Křičenská - asistentka pedagoga

kricenska@msholubova.cz


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI


Účetní:                                                                   Martina Vašíčková                                                       tel. 603  325 269

vasickova@msholubova.cz


Kuchařka:

Iva Jeřábková

jerabkova@msholubova.cz


Kuchařka: Lenka Klimešová

klimesova@msholubova,cz


Údržbář/správce:                                                   Radek Chotěnovský                                                    tel. 604 368 049

chotenovsky@msholubova.cz


Správce internetových, facebookových stránek a mobilní aplikace NAŠE MŠ: Radek Chotěnovský

tel. 604 368 049

chotenovsky@msholubova.cz


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:


Helena Ročková

helrockova@msholubova.cz


Markéta Valentová

valentovam@msholubova.cz


Renata Žílová

zilova@msholubova.cz


Simona Velinská

velinska@msholubova.cz


Školní asistentka: 

Bc. Monika Moravcová 

moravcova@msholubova.cz