ZAMĚSTNANCI

VEDENÍ ŠKOLY


Bc. Lenka Chotěnovská

ředitelka školy

Tel. 733 549 032

chotenovska@msholubova.cz


Mgr. Jana Štěpánková

zástupkyně ředitelky

Tel. 603 164 992

stepankova@msholubova.cz


UČITELKY


Marta Doležalová, DiS.

dolezalova@msholubova.cz


Barbora Dvořáková, DiS. - na MD


Barbora Čechová - asistentka pedagoga

cechovab@msholubova.cz


Petra Kamenická

kamenicka@msholubova.cz


Kristína Kleinová - na MD


Kristýna Kovářová, DiS.

kovarovak@msholubova.cz


Tereza Machatá, DiS.

machata@msholubova.cz


Romana Michálková, DiS.

michalkova@msholubova.cz


Mgr. Michaela Hloušková

hlouskova@msholubova.cz


Petra Christin Shejbalová DiS.

shejbalova@msholubova.cz


Nikola Svobodová - na MD


Ivana Šťastná

ivstastna@msholubova.cz


Tereza Jedličková, DiS.

jedlickova@msholubova.cz


Kateřina Křížková

krizkova@msholubova.cz


Eva Dostálová - asistentka pedagoga

dostalova@msholubova.cz


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI


Účetní:                                                              Martina Vašíčková                                                   tel. 603  325 269

vasickova@msholubova.cz


Kuchařka:

Iva Jeřábková

jerabkova@msholubova.cz


Kuchařka: Lenka Klimešová

klimesova@msholubova,cz


Údržbář/správce:                                              Radek Chotěnovský                                                  tel. 604 368 049

chotenovsky@msholubova.cz


Správce internetových a facebookových stránek: Radek Chotěnovský

chotenovsky@msholubova.cz


PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI:


Helena Ročková

helrockova@msholubova.cz


Markéta Valentová

valentovam@msholubova.cz


Renata Žílová

zilova@msholubova.cz


Simona Velinská

velinska@msholubova.cz


Školní asistentka: 

Jana Žočková

zockova@msholubova.cz