DOKUMENTY


Formulář k omlouvání dětí

Tento formulář je určen pro omlouvání dětí z povinné předškolní docházky v mateřské škole. Omluvit dítě (vyplnit formulář) z předškolního vzdělávání je nutné předem (v případě dopředu známých skutečností např. rodinné důvody) nejpozději však do tří dnů ode dne nepřítomnosti. Formulář je možné využít i k omluvě dítěte, které neplní povinnou předškolní docházku.