AKTUALITY

Vážení rodiče, v návaznosti na rozhodnutí vlády ČR č. 1022 ze dne 12.1O.2020 o přijetí krizového opatření, kterým se s účinností od 13.10.2020 do 1.11.2020 zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základních školách, středním vzdělávání na středních školách a kterým se zakazuje osobní přítomnost studentů vysokých škol na výuce, Vás...

Vážení rodiče, s účinností od 10.9.2020 je vstup do budov mateřské školy povolen pouze s nasazenou roušku, respirátorem nebo jiným zakrytím úst a nosu. Opatření se netýká dětí které jsou žáky mateřské školy a dětí do 2 let.

Vážení rodiče, v letošním školním roce ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, organizujeme soutěž ve sběru papíru! Soutěž bude probíhat po celý školní rok. Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton prosíme nenoste, protože za něj se musí platit. Sběrné místo je na...

V návaznosti na manuál pro provoz škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021 vydaný dne 17.8.2020 a jeho aktualizaci vydanou dne 26.8.2020 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID - 19, vydává ředitelka Mateřské školy Holice Holubova tyto závazné pokyny a opatření...

Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou a MAS Holicko o.p.s projekt na revitalizaci školní zahrady.

Podařilo se nám opět uspět s žádostí o dotaci v operačním programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Šablony II.