AKTUALITY

Vážení rodiče blíží se den, kdy povedete poprvé své dítě do mateřské školy. Rozhodujete se, co s sebou bude potřebovat. Dovolujeme si Vám předložit seznam toho, co je pro pobyt v naší mateřské škole nezbytné.

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova okres Pardubice stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2022 (viz. stanovení uzavření MŠ v době prázdnin ze dne 4.4.2022) takto:

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2022/2023...

Dne 13.6.2022 byla po rekonstrukci do zkušebního provozu uvedena velká zahrada. Zahrada úplně změnila koncepci a je nyní koncipována převážně jako výuková. Zahradu se budeme nyní učit využívat, tak aby plnila svůj účel. Zahradu je možné využívat i v době po vyzvednutí dětí. Je však nutné dodržovat provozní řád. Provozní doba zahrady je od 8.00...

SBĚR PAPÍRU

23.08.2021

Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, organizujeme soutěž ve sběru papíru! Soutěž bude probíhat po celý školní rok. Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton prosíme nenoste, protože za něj se musí platit. Sběrné místo je na...

Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou a MAS Holicko o.p.s projekt na revitalizaci školní zahrady.