AKTUALITY

Vážení rodiče informace a formulář k ošetřovnému po dobu uzavření školy najdete na odkazech níže, Škola nevydává žádné potvrzení, ale žadatel vyplní ve formuláři čestné prohlášení.

Vážení rodiče, s účinností od 25.2.2021 vstupuje v platnost nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky následujícího znění.

Vážení rodiče, v letošním školním roce ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, organizujeme soutěž ve sběru papíru! Soutěž bude probíhat po celý školní rok. Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton prosíme nenoste, protože za něj se musí platit. Sběrné místo je na...

V návaznosti na manuál pro provoz škol a školských zařízení pro školní rok 2020/2021 vydaný dne 17.8.2020 a jeho aktualizaci vydanou dne 26.8.2020 Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem zdravotnictví v souvislosti s výskytem onemocnění COVID - 19, vydává ředitelka Mateřské školy Holice Holubova tyto závazné pokyny a opatření...

Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou a MAS Holicko o.p.s projekt na revitalizaci školní zahrady.