AKTUALITY

Vážení rodiče, rozdělení dětí do tříd pro školní rok 2019/2020, bude vyvěšeno na nástěnce školy, která je umístěna ve vstupní chodbě předního pavilonu hlavní budovy. Budova školy bude přístupná od 29.7.2019 v době provozu školy od 6.15 do 16.30 hodin.

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnicI:

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání vydává tuto směrnici:

Podařilo se nám opět uspět s žádostí o dotaci v operačním programu Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výzvě Šablony II.