AKTUALITY

Rodičům dětí ze zadního pavilonu, které chodí o prázdninách do školy, byl překódován přístupový čip a tím zpřístupněny dveře předního pavilonu. Pokud se vyskytnou problémy dejte nám vědět.

Vzhledem k současné situaci, související se stále probíhající pandemií onemocnění COVID-19, se bude provoz školy řídit mimořádnými pravidly a opatřeními. Pravidla a opatření najdete níže a prosíme o jejich pečlivě přečtení.

Vážení rodiče, jak jste již jistě byli informováni byl aktuálně zjištěn výskyt koronaviru ve firmě Junker Holice a nařízena karanténní opatření. V této souvislosti Vás žádáme, aby jste v situaci, kdy je někdo z Vaší domácnosti v karanténě nevodili Vaše děti do mateřské školy. Děkujeme.

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání stanovuje měsíční výši úplaty od 1.9.2020 takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 140,- Kč za každý i započatý týden, a to v době od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 24.8.2020 do 28.8.2020.

SBĚR PAPÍRU

01.06.2020

Vážení rodiče, po znovuotevření školy opět pokračujeme ve sběru papíru! Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton zatím stále ne. Vyhodnocení sběru a předání cen za celý školní rok uděláme poslední týden v červnu. Děkujeme!