AKTUALITY

V minulém školním roce 2020/2021 se naše škola umístila v soutěži společnosti MARIUS PEDERSEN ve sběru papíru na 18 místě z 31 ůčastníků. Podrobnosti najdete v příloze. Oproti předchozímu školnímu roku 2019/2020 je to zlepšení z 37. pozice (41. účastníků soutěže).

SBĚR PAPÍRU

23.08.2021

Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, organizujeme soutěž ve sběru papíru! Soutěž bude probíhat po celý školní rok. Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton prosíme nenoste, protože za něj se musí platit. Sběrné místo je na...

Vážení rodiče, termíny školních práznin uvedené níže jsou závazné dle směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: MSMT-5214/2020-3 ze dne 13.2.2020 pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře. Provoz mateřských škol se těmto prázdninám přizpůsobuje tzv. prázdninovým režimem.

Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou a MAS Holicko o.p.s projekt na revitalizaci školní zahrady.