AKTUALITY

V době prázdninového provozu mateřské školy (dále jen MŠ) se platí poplatek za pobyt dětí v MŠ ve výši 140,- Kč za každý i započatý týden pobytu dítěte v MŠ a dále stravné ve výši 40,- Kč za každý den. Platbu můžete uhradit bezhotovostně na účet MŠ č. 2911078/0300 (variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro ...

Ve dnech od 2.7 do 27.7.2018 bude provoz školy pouze v hlavní budově mateřské školy. Děti budou rozděleny do tříd jak je níže uvedeno. Od 2.7 bude probíhat v mateřské škole rekonstrukce výdejních kuchyněk, a je pravděpodobné, že bude během července docházet k přesunům dětí mezi předním a zadním pavilonem. O případných změnách Vás budeme včas...

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání vydává směrnici, kterou se stanovuje od 1.9.2018 výše...

Naše škola se zapojila do projektu Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ, který je spolufinancován Evropskou unií.