KALENDÁŘ AKCÍ

Akce školy


Kalendář je průběžně aktualizován. Termíny jednotlivých akcí se mohou v průběhu měsíce změnit !


Vážení rodiče, vzhledem k doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky v souvislosti s probíhající pandémií COVID - 19, a to zvážit nutnost konání těch aktivit, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. kulturní a sportovní akce více tříd či škol, kroužků....) a pokud možno takové aktivity nekonat. Bude počet akcí konaných ve školním roce 2020/2021 a zejména pak v období září - březen velice omezen. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče, vzhledem k aktuální situaci, předpokládanému vývoji epidemie koronaviru COVID - 19 a doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky, jsme nuceni zrušit veškeré akce školy přinejmenším do 30.4.2021.