Kroužky

Vážení rodiče, nabídku kroužků na školní rok 2022/2023 postupně připravujeme. Kroužky budou zahájeny od října. Přihlášení na kroužky v aplikaci NAŠE MŠ.


ANGLIČTINA
ANGLIČTINA

Pro Vaši mateřskou školku jsem připravila výukový program angličtiny pro čtyř až šestileté děti založený na následujících principech:

  • Výuka 1x týdně 45minut přímo ve Vaší mateřské škole
  • Výuka je stimulující a zábavná, sestavená tak, aby vyvolala zájem a motivaci, která dětem vydrží během dalšího jazykového vzdělávání
  • Malá skupina dětí dává prostor pro osobní přístup a intenzivní kontakt s každým dítětem
  • Metodika výuky je postavená na mých zkušenostech z praxe, schopnosti přizpůsobit se stupni pokročilosti dětí i jejich momentální náladě
  • Důraz je kladen na mluvené slovo, melodii a rytmus jazyka a na aktivní prožívání

Výuka bude probíhat od září 2022 do května 2023, vždy v konkrétní den v době od do , celkem 25 lekcí, celoroční školné je 2300 Kč .

Školné je možno zaplatit na dvě splátky - 1.část 1 150 Kč do 30. září 2022(12 lekcí), druhou část 1 150 Kč do 31.ledna 2023 (13 lekcí) na účet 240232572/0300 (s uvedením jména dítěte a MŠ do zprávy) . Pokud je to možné, preferuji splátku najednou.

Termín: Čtvrtek 1.skupina 14.00 2.skupina 14.45 Kde: Tělocvična MŠ

Více informací a případné dotazy - Barbora Kalinová Kvapilová, 733 195 979, Barcakvap@seznam.cz

ANGLIČTINA S TEDYM A S MÍŠOU
ANGLIČTINA S TEDYM A S MÍŠOU


Výuka probíhá formou hry s využitím metod, které odpovídají přirozeným potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Kroužkem děti provází roztomilý medvídek Teddy, který neumí mluvit česky, ale pouze anglicky. Děti se učí odposlechem, opakováním, prožitkem. Výuka je obohacená hudebně pohybovou činností s využitím názorných pomůcek a obrázků. Hlavním cílem je posílit motivaci dítěte a jeho zájem k pozdějšímu osvojování si cizího jazyka.

POUZE PRO TŘÍDU HROŠÍKŮ


Od října do května, 26 lekcí, 1 x týdně 45 minut, kapacita 8 dětí, 2300 Kč.

Termín: Čtvrtek 12.45 - 13.30 Kde: Učebna 1. patro

PLATBA NA ÚČET MŠ č. 2911078/0300 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU.

KERAMIKA
KERAMIKA

Keramický kroužek
Pro tvořivé a zručné děti nabízíme keramický kroužek kde se děti naučí základní techniky práce s hlínou
- dozvědí se, jak probíhá celý proces vytváření keramických výrobků
- naučí se práce s glazurami
- procvičí jemnou motoriku rukou a kooperaci oko x ruka
- rozvinou svou kreativitu a představivost
Kroužek bude probíhat v keramické dílně v prostorách MŠ každé úterý od 13.30 hodin.
Délka jedné lekce je 45 min.
Cena: 1000,- Kč /pololetí
Den: úterý 

PLATBA NA ÚČET MŠ č. 2911078/0300 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU.

PŘEDŠKOLÁČEK
PŘEDŠKOLÁČEK

Pro budoucí prvňáčky nabízíme kroužek Předškoláka. Kroužek bude zábavnou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti dětí. Děti se budou rozvíjet především v oblastech grafomotoriky (správné držení tužky, uvolněná ruka, schopnost soustředit se na detaily a jemnosti při psaní), dále v oblasti matematických představ (umění pojmenovat základní geometrické útvary, kombinovat, počítat, třídit a porovnávat), správně rozpoznávat barvy, strany, umět se rychle zorientovat v obrázku, vyjadřovat se a mnoho dalších věcí.

Termín: Středa. 1. skupina (Slůňata + Hrošíci) 12.45 - 13.30 2. skupina (Žirafky + Hrošíci) 13.30 - 14.15

Místo konání: Učebna 1.patro přední pavilon

Lektor: Bc. Kristýna Beranová

Cena kroužku za pololetí: 700,00 Kč

Pro koho je to určeno?: Všechny děti

PLATBA NA ÚČET MŠ č. 2911078/0300 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU.