Kroužky

Vážení rodiče, nabídku kroužků na školní rok 2023/2024 postupně připravujeme. Kroužky budou zahájeny od října. Přihlášení na kroužky v aplikaci NAŠE MŠ.


ANGLIČTINA
ANGLIČTINA

Pro Vaši mateřskou školku jsem připravila výukový program angličtiny pro čtyř až šestileté děti založený na následujících principech:

  • Výuka 1x týdně 45minut přímo ve Vaší mateřské škole
  • Výuka je stimulující a zábavná, sestavená tak, aby vyvolala zájem a motivaci, která dětem vydrží během dalšího jazykového vzdělávání
  • Malá skupina dětí dává prostor pro osobní přístup a intenzivní kontakt s každým dítětem
  • Metodika výuky je postavená na mých zkušenostech z praxe, schopnosti přizpůsobit se stupni pokročilosti dětí i jejich momentální náladě
  • Důraz je kladen na mluvené slovo, melodii a rytmus jazyka a na aktivní prožívání

Výuka bude probíhat od října 2023, vždy v konkrétní den v době od do , celkem 25 lekcí, celoroční školné je 2400 Kč .

Školné je nutno uhradit na účet 240232572/0300 (s uvedením jména dítěte a MŠ do zprávy) .

PŘIHLÁŠKY V APLIKACI NAŠE MŠ.

Více informací a případné dotazy - Barbora Kalinová Kvapilová, 733 195 979, Barcakvap@seznam.cz

ANGLIČTINA S TEDYM A S MÍŠOU
ANGLIČTINA S TEDYM A S MÍŠOU


Výuka probíhá formou hry s využitím metod, které odpovídají přirozeným potřebám a možnostem dětí předškolního věku. Kroužkem děti provází roztomilý medvídek Teddy, který neumí mluvit česky, ale pouze anglicky. Děti se učí odposlechem, opakováním, prožitkem. Výuka je obohacená hudebně pohybovou činností s využitím názorných pomůcek a obrázků. Hlavním cílem je posílit motivaci dítěte a jeho zájem k pozdějšímu osvojování si cizího jazyka.

POUZE PRO TŘÍDU HROŠÍKŮ


Od října do května, 26 lekcí, 1 x týdně 45 minut, kapacita 8 dětí, 2400 Kč.

Termín: Čtvrtek 12.45 - 13.30 Kde: Učebna 1. patro

PLATBA NA ÚČET MŠ č. 2911078/0300 VARIABILNÍ SYMBOL: 6909 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU.

KERAMIKA
KERAMIKA

Keramický kroužek PŘIPRAVUJEME
Cílem keramického kroužku je rozvoj fantazie, tvořivosti, hrubé a jemné motoriky, která je pro děti velmi důležitá. Děti si v průběhu roku vyzkoušejí a osvojí základní techniky a principy práce s keramickou hlínou a speciálními barvami - glazurami. Z kroužku si odnesou nejen dovednosti, ale i jednotlivé výrobky. Na začátku každé lekce se s dětmi přivítáme a představíme si výrobek, který se bude vyrábět. Dále se domluvíme na konkrétním postupu práce. Řekneme si co budeme potřebovat, jakou techniku použijeme. Děti se učí pracovat samostatně, připraví si samy všechny pomůcky, které budou v průběhu hodiny potřebovat. Učí se vyrobit ,,lepidlo" na hlínu, staráme se společně o tvořivý materiál, ale i o celou dílnu, aby nám bylo při tvořeni hezky. Odpovědět Odp. všem Přeposlat Smazat Nahlásit spam Další akce
Kroužek bude probíhat v keramické dílně v prostorách MŠ
Délka jedné lekce je 45 min.
Cena:  /pololetí
Den: 

PLATBA NA ÚČET MŠ č. 2911078/0300 DO ZPRÁVY PRO PŘÍJEMCE UVEĎTE JMÉNO DÍTĚTE A NÁZEV KROUŽKU.

PŘEDŠKOLÁČEK
PŘEDŠKOLÁČEK
Kroužek Předškoláka je určen pro budoucí prvňáčky. Zábavnou formou budou děti rozvíjet své schopnosti a dovednosti pomocí pracovních listů z edice Předškolákovy týdeníčky pro chytré hlavičky. Jedná se o komplexní a ucelenou přípravu na školu ve 4 sešitech - Jízda tužkou (grafomotorika, cviky k uvolnění ruky, nácvik správného držení tužky), Hlavičkové úkoly (barvy, tvary, protiklady, představivost, prostorová orientace, předčíselné představy, zrakové a sluchové vnímání, logické a paměťové úkoly, vztahy a souvislosti), Praktik pro život (hygienické návyky, chování ve společnosti, stolování, zdravé stravování, ovoce, zelenina, sport, tělo, roční období, denní části, měsíce, dny v týdnu, doprava, rostliny, stromy, zvířata, rodina, domov) a Pohybovky (cviky na tělesnou obratnost, zdatnost, rovnováhu).

Místo konání: Třída Opičky Veliny