ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Vážení rodiče pro Vaše děti je v naší mateřské škole zajištěno celodenní stravování zahrnující přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Strava je připravována v naší Školní jídelně. Pro děti ze třídy Krokodýlků na odloučeném pracovišti v Základní škole Holubova a děti z třídy Baobab na odloučeném pracovišti v obci Veliny je strava připravována ve Školní jídelně Holice. V obou jídelnách je strava připravována podle přísných hygienických norem a s ohledem na stanovený spotřební koš.

Ve Školní jídelně MŠ Holubova mají děti každý den k dispozici ovocné nebo zeleninové mísy. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Jídelní lístky najdete na internetových stránkách v sekci jídelníček.

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 40,- Kč za den.

Záloha na stravné činí 880,- Kč měsíčně a je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet mateřské školy 2911078/0300.

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne.V případě neodhlášené stravy si jí můžete první den nepřítomnosti dítěte ve škole vyzvednout ve Školní jídelně. Neodhlášená a neodebraná strava propadá !


Vážení rodiče. Veškeré níže uvedené platby prosíme provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy č. 2911078/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci.

Do zprávy pro příjemce napište jméno dítěte.

Variabilní symbol: rodné číslo dítěte.

STRAVNÉ

Celodenní stravné

40 Kč

ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2017/2018

úplata za předškolní vzdělávání (školné)

560 Kč

Pro školní rok 2018/2019

úplata za předškolní vzdělávání

570 Kč

Výše školného (úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole) je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 560,- Kč měsíčně. Od 1.9.2018 je pro školní rok 2018/2019 stanovena výše úplaty na 570,- Kč měsíčně.

Podrobné informace najdete zde:

PLATBY CELKEM

Měsíční záloha na stravné


880 Kč

Měsíční platba školného


560 Kč

Měsíční platba stravné + školné


1440 Kč

Děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2017, platí pouze stravné ve výši 880,- Kč.