ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Vážení rodiče pro Vaše děti je v naší mateřské škole zajištěno celodenní stravování zahrnující přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Strava je připravována v naší Školní jídelně. Pro děti ze třídy Baobab na odloučeném pracovišti v obci Veliny je strava připravována ve Školní jídelně Holice. V obou jídelnách je strava připravována podle přísných hygienických norem a s ohledem na stanovený spotřební koš.

Ve Školní jídelně MŠ Holubova mají děti každý den k dispozici ovocné nebo zeleninové mísy. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Jídelní lístky najdete na internetových stránkách v sekci školní jídelna.

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 55,- Kč za den.

Záloha na stravné činí 1 210,- Kč měsíčně a je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci (v září do 22.9) bezhotovostně na účet mateřské školy 2911078/0300.

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne. První den nepřítomnosti je možné si stravu vyzvednout ve školní jídelně. Neodhlášená a neodebraná strava propadá ! Odhlášení provedete formou omluvy dítěte z předškolního vzdělávání prostřednictím aplikace NAŠE MŠ.


Vážení rodiče. Veškeré níže uvedené platby prosíme provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy č. 2911078/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci (v září do 22.9).

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symbol: NAJDETE V APLIKACI NAŠE MŠ/PLATBY. RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ OBDRŽÍ TAKÉ VE SVÉ TŘÍDĚ.

STRAVNÉ

Celodenní stravné

55 Kč

Celodenní stravné pro děti starší 6 let

56 Kč

ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2023/2024

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)

465 Kč


Pro školní rok 2024/2025

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)

850 Kč

Výše školného (úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole) je pro školní rok 2023/2024 stanovena na 465,- Kč měsíčně je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci (v září do 22.9) bezhotovostně na účet mateřské školy 2911078/0300.

Podrobné informace najdete zde:

PLATBY CELKEM

Měsíční záloha na stravné (pro všechny děti)

1 210 Kč

Měsíční platba školného

465 Kč

Celková měsíční platba (předškoláci)

1 210 Kč

Celková měsíční platba ostatní děti

1 675 Kč

Děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2023 (předškoláci), platí pouze stravné ve výši 1 210,- Kč.

POKYNY K PLATBĚ

Číslo účtu MŠ: 2911078/0300

Variabilní symbol: NAJDETE V APLIKACI NAŠE MŠ/PLATBY. RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ OBDRŽÍ TAKÉ VE SVÉ TŘÍDĚ.

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Konstantní symbol: 0558

Splatnost (připsání platby na účet mateřské školy) je do 15. dne v měsíci. V ZÁŘÍ DO 22.9.2023