ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Vážení rodiče pro Vaše děti je v naší mateřské škole zajištěno celodenní stravování zahrnující přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Strava je připravována v naší Školní jídelně. Pro děti ze třídy Baobab na odloučeném pracovišti v obci Veliny je strava připravována ve Školní jídelně Holice. V obou jídelnách je strava připravována podle přísných hygienických norem a s ohledem na stanovený spotřební koš.

Ve Školní jídelně MŠ Holubova mají děti každý den k dispozici ovocné nebo zeleninové mísy. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Jídelní lístky najdete na internetových stránkách v sekci jídelníček.

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 45,- Kč za den.

Záloha na stravné činí 990,- Kč měsíčně  a je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet mateřské školy 2911078/0300.

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne.  V případě nemoci a nepřítomnosti dítěte první den, je možné odhlásit stravu do 8.00 hodin. Z důvodu opatření proti šíření koronaviru COVID - 19, není od 1.9.2021 možné si neodhlášenou stravu první den nepřítomnosti dítěte ve škole vyzvednout ve Školní jídelně. Neodhlášená a neodebraná strava propadá !


Vážení rodiče. Veškeré níže uvedené platby prosíme provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy č. 2911078/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

STRAVNÉ

Celodenní stravné

45 Kč

Celodenní stravné pro děti starší 6 let


46 Kč

ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2021/2022

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)

380 Kč

Výše školného (úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole) je pro školní rok 2021/2022 stanovena na 380,- Kč měsíčně.

Podrobné informace najdete zde:

PLATBY CELKEM

Měsíční záloha na stravné (pro všechny děti)

990 Kč

Měsíční platba školného

380 Kč

Celková měsíční platba (předškoláci)

990 Kč

Celková měsíční platba ostatní děti

1 370 Kč

Děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2021 (předškoláci), platí pouze stravné ve výši 990,- Kč.

POKYNY K PLATBĚ

Číslo účtu MŠ: 2911078/0300

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Konstantní symbol: 0558

Splatnost (připsání platby na účet mateřské školy) je do 15. dne v měsíci.

První platbu proveďte tak, aby byla připsána na náš účet nejpozději 15.9.2021.