ŠKOLNÉ A STRAVNÉ

Vážení rodiče pro Vaše děti je v naší mateřské škole zajištěno celodenní stravování zahrnující přesnídávku, oběd, odpolední svačinu a celodenní pitný režim. Strava je připravována v naší Školní jídelně. Pro děti ze třídy Baobab na odloučeném pracovišti v obci Veliny je strava připravována ve Školní jídelně Holice. V obou jídelnách je strava připravována podle přísných hygienických norem a s ohledem na stanovený spotřební koš.

Ve Školní jídelně MŠ Holubova mají děti každý den k dispozici ovocné nebo zeleninové mísy. Pitný režim je zajištěn po celý den.

Jídelní lístky najdete na internetových stránkách v sekci jídelníček.

Cena celodenního stravování včetně pitného režimu je 41,- Kč za den. Od 1.9.2020 bude cena stravného 43,- Kč za den.

Záloha na stravné činí 902,- Kč měsíčně ( od 1.9.2020 946,- Kč) a je splatná nejpozději do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet mateřské školy 2911078/0300.

Odhlašování stravy je možné nejpozději do 7.00 hodin příslušného dne.V případě neodhlášené stravy si jí můžete první den nepřítomnosti dítěte ve škole vyzvednout ve Školní jídelně. Neodhlášená a neodebraná strava propadá !


Vážení rodiče. Veškeré níže uvedené platby prosíme provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy č. 2911078/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

STRAVNÉ

Celodenní stravné

41 Kč

OD 1.9.2020

43 Kč

ŠKOLNÉ

Pro školní rok 2019/2020

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)

550 Kč

Pro školní rok 2020/2021

(úplata za předškolní vzdělávání - školné)

670 Kč

Výše školného (úplata za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole) je pro školní rok 2019/2020 stanovena na 550,- Kč měsíčně. Pro školní rok 220/2021 je úplata stanovena na 670,- Kč měsíčně.

Podrobné informace najdete zde:

PLATBY CELKEM

Měsíční záloha na stravné

OD 1.9.2020 946,- Kč

902 Kč

Měsíční platba školného

OD 1.9.2020 670,- Kč

550 Kč

Měsíční platba stravné + školné

OD 1.9.2020 1616,- Kč

1452 Kč

Děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31.8.2019, platí pouze stravné ve výši 902,- Kč.

POKYNY K PLATBĚ

Číslo účtu MŠ: 2911078/0300

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení dítěte

Konstantní symbol: 0558

Splatnost (připsání platby na účet mateřské školy) je do 15. dne v měsíci.

První platbu proveďte tak, aby byla připsána na náš účet nejpozději 15.9.2019.