DOTACE BYLA PŘIDĚLENA

29.02.2020

Vážená paní, vážený pane,

Státní fond životního prostředí ČR (dále jen "Fond"), který je pověřen administrací Vaší žádosti o poskytnutí podpory "Africká přírodní zahrada MŠ Holubova Holice" evidované pod unikátním číslem "1190700076", Vám oznamuje, že Vaše žádost byla shledána jako úplná, formálně správná a přijatelná z hlediska podmínek pro přijetí žádosti a tak byla, v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, akceptována.

Na základě akceptace Vám jsou pro Vaši žádost rezervovány finanční prostředky ve výši 499559,53 Kč. Výše podpory uvedená v tomto oznámení je maximální možná, přičemž konečná výše podpory může být snížena na základě doložených dokumentů pro uzavření smlouvy o poskytnutí podpory. Prostředky jsou Vám rezervovány nejpozději do termínu určeného dle podmínek výzvy.

Podpora může být poskytnuta pouze v případě, že budou splněny všechny podmínky příslušného programu, výzvy k podávání žádostí, rozhodnutí ministra životního prostředí a smlouvy o poskytnutí podpory uzavřené mezi Vámi a Fondem. Čerpání podpory je možné až po uzavření smlouvy a splnění všech výše uvedených podmínek.

S přátelským pozdravem

Tým SFŽP ČR