ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY PROJEKTU

10.01.2020

Nový projekt zahrady bude naplňovat potřeby prožitkového učení. Budeme vytvářet u dětí povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí. Budou v přímém kontaktu s přírodou. Na školní zahradě budou společně pěstovat plodiny, sklízet, ochutnávat. Při růstu budou pozorovat jednotlivé fáze, budou se učit chránit přírodu kolem nás. Budeme pěstovat rostliny jiných kultur. Celý projekt je cestou do Afriky, kdy jednotlivé prvky kopírují cestu Emila Holuba. Děti budou mít možnost srovnání s exponáty a fotodokumentací v Památníku Dr.Emila Holuba, který se nachází naproti škole. Při zpracování plodin budou přizváni i rodiče, bude uspořádána zahradní party s doprovodným programem a s využitím dalších prvků. Do vesnice Mašukulumbů pozveme Mgr.Františka Krampotu ředitele ACETU ČR, který pomáhá dětem nejen v Zimbabwe. Uvaříme si kukuřičnou kaši, budeme ochutnávat život dětí v Africe díky jeho vyprávění. Podmínky a způsob života Želvy pardálí budou děti pozorovat ve venkovním želváriu. Na řece Zambezi budeme pořádat společně s rodiči vodní hry, vyrábět modely lodí při tvořivých dílnách. Pracovní stoly u hudební stěny poskytnou zázemí pro společné tvoření tatínků s dětma. Projekt umožní dětem prožití, poznání, upevnění znalostí o Africe, společné prožití s rodiči, přesun naplňování činností předškolního vzdělávání dle RVP PV půdu školní zahrady.