MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLUBOVA

AFRICAN SCHOOL - KARIBU SANA

S Emilem Holubem do světa a přírody

Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své

                                                         Dr. Emil Holub

SBĚR PAPÍRU

23.08.2021

Vážení rodiče, ve školním roce 2021/2022 ve spolupráci s firmou Marius Pedersen, organizujeme soutěž ve sběru papíru! Soutěž bude probíhat po celý školní rok. Můžete nosit (vozit) noviny, časopisy, letáky, katalogy a to jak svázané, tak i v kartonových krabicích. Samostatný karton prosíme nenoste, protože za něj se musí platit. Sběrné místo je na...

Vážení rodiče, v návaznosti na vyhlášení výzvy Ministerstva životního prostředí České republiky k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Národního programu Životní prostředí, připravujeme ve spolupráci se zahradní a krajinářskou architektkou Ing. Alenou Rabasovou a MAS Holicko o.p.s projekt na revitalizaci školní zahrady.

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ PARTNER NAŠÍ ŠKOLY

Zoologická zahrada  Dvůr Králové nad Labem nyní nově SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ je již od roku 2015 partnerem naší školy. V safari parku máme adoptované želvy obrovské.

Dr. Emil Holub

Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své.

Je mnoho českých osobností, které lépe zná, nebo alespoň lépe ocenila cizina než my sami. Svým významem přesáhli hranice i věky a přece o nich víme tak málo.

Dr. Emil Holub byl člověk vzdělaný, pracovitý, s obrovskými ideály. V neuvěřitelně těžkých podmínkách shromažďoval geniální sbírky. Jako první zakreslil podrobnou mapu Viktoriiných vodopádů. Jako jediný vytvořil detailní etnografickou studii původních kmenů oblastí jižní Afriky.

Byl českým Livingstonem. Londýnský TIMES srovnával dílo Dr. Emila Holuba s Darwinovou "Cestou přírodozpytce kolem světa" jako s jediným dílem, s nímž srovnání snese. Sám Darwin píše: "Dílo Čecha Holuba obdivuji ze srdce".

Má bádání a práce Dr. Emila Holuba význam pro současnou Afriku?

Ředitel livingstonského muzea V. K. Katanekwa, sám původem z kmene Lozi, v roce 2002 řekl:

"Přínos Emila Holuba k poznání dějin království Lozi v jižní a západní Zambii, především informace o situaci v království v době po smrti krále Sepopa, na jehož dvoře Holub při své první cestě v polovině 70. let 19. století pobýval, je vysoce ceněn."

Dr. Holub se stal zdrojem poznání kulturního dědictví. Pro státy Zambie a Zimbabwe jsou jeho etnografické práce důležitým pramenem jejich vlastní historie. 17. září 2005 byla před budovou National Museum of Zambia ve městě Livingstone odhalena kamenná busta tohoto významného českého cestovatele.

Naplnil Dr. Emil Holub slova, pro která žil?

Odpověď je jednoznačná - ANO! Přínos Dr. Emila Holuba je nesmírný! Za posledních 150 let vymizelo v Africe mnoho etnik. Holubovy sbírky a publikace nám zachovaly mnohé z toho, co by jinak navěky zmizelo z naší planety. Jeho vědecká práce v severní části jižní Afriky je dodnes jedinečná. Vytýkalo se mu nevlastenectví a přece nikdo tak horoucně nevzpomínal české vlasti a nevolal po jejím osvobození jako Emil Holub. Byl člověkem s nekonečnou touhou poznávat a předávat dál.

Dr. Emil Holub zaslouženě patří mezi nejslavnější české osobnosti. Zaslouží si abychom na něj vzpomínali s uznáním, obdivem a s úctou.