MATEŘSKÁ ŠKOLA HOLUBOVA  AFRICAN SCHOOL - KARIBU SANA

S Emilem Holubem do světa a přírody

Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své

                                                         Dr. Emil Holub

Vážení rodiče blíží se den, kdy povedete poprvé své dítě do mateřské školy. Rozhodujete se, co s sebou bude potřebovat. Dovolujeme si Vám předložit seznam toho, co je pro pobyt v naší mateřské škole nezbytné.

Vážení rodiče blíží se den, kdy povedete poprvé své dítě do mateřské školy. Rozhodujete se, co s sebou bude potřebovat. Dovolujeme si Vám předložit seznam toho, co je pro pobyt v naší mateřské škole nezbytné.

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova okres Pardubice stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2022 (viz. stanovení uzavření MŠ v době prázdnin ze dne 4.4.2022) takto:

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2022/2023...

Dne 13.6.2022 byla po rekonstrukci do zkušebního provozu uvedena velká zahrada. Zahrada úplně změnila koncepci a je nyní koncipována převážně jako výuková. Zahradu se budeme nyní učit využívat, tak aby plnila svůj účel. Zahradu je možné využívat i v době po vyzvednutí dětí. Je však nutné dodržovat provozní řád. Provozní doba zahrady je od 8.00...

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ PARTNER NAŠÍ ŠKOLY

Zoologická zahrada  Dvůr Králové nad Labem nyní nově SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ je již od roku 2015 partnerem naší školy. V safari parku máme adoptované želvy obrovské.