S Emilem Holubem do světa a přírody

Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své

                                                         Dr. Emil Holub

Rodičům dětí ze zadního pavilonu, které chodí o prázdninách do školy, byl překódován přístupový čip a tím zpřístupněny dveře předního pavilonu. Pokud se vyskytnou problémy dejte nám vědět.

Vzhledem k současné situaci, související se stále probíhající pandemií onemocnění COVID-19, se bude provoz školy řídit mimořádnými pravidly a opatřeními. Pravidla a opatření najdete níže a prosíme o jejich pečlivě přečtení.

Vážení rodiče, jak jste již jistě byli informováni byl aktuálně zjištěn výskyt koronaviru ve firmě Junker Holice a nařízena karanténní opatření. V této souvislosti Vás žádáme, aby jste v situaci, kdy je někdo z Vaší domácnosti v karanténě nevodili Vaše děti do mateřské školy. Děkujeme.

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání stanovuje měsíční výši úplaty od 1.9.2020 takto:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 140,- Kč za každý i započatý týden, a to v době od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 24.8.2020 do 28.8.2020.

SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ PARTNER NAŠÍ ŠKOLY

Zoologická zahrada  Dvůr Králové nad Labem nyní nově SAFARI PARK DVŮR KRÁLOVÉ je již od roku 2015 partnerem naší školy. V safari parku máme adoptované želvy obrovské.

Dr. Emil Holub

Toužil jsem prospěti vědě a vlasti své.

Je mnoho českých osobností, které lépe zná, nebo alespoň lépe ocenila cizina než my sami. Svým významem přesáhli hranice i věky a přece o nich víme tak málo.

Dr. Emil Holub byl člověk vzdělaný, pracovitý, s obrovskými ideály. V neuvěřitelně těžkých podmínkách shromažďoval geniální sbírky. Jako první zakreslil podrobnou mapu Viktoriiných vodopádů. Jako jediný vytvořil detailní etnografickou studii původních kmenů oblastí jižní Afriky.

Byl českým Livingstonem. Londýnský TIMES srovnával dílo Dr. Emila Holuba s Darwinovou "Cestou přírodozpytce kolem světa" jako s jediným dílem, s nímž srovnání snese. Sám Darwin píše: "Dílo Čecha Holuba obdivuji ze srdce".

Má bádání a práce Dr. Emila Holuba význam pro současnou Afriku?

Ředitel livingstonského muzea V. K. Katanekwa, sám původem z kmene Lozi, v roce 2002 řekl:

"Přínos Emila Holuba k poznání dějin království Lozi v jižní a západní Zambii, především informace o situaci v království v době po smrti krále Sepopa, na jehož dvoře Holub při své první cestě v polovině 70. let 19. století pobýval, je vysoce ceněn."

Dr. Holub se stal zdrojem poznání kulturního dědictví. Pro státy Zambie a Zimbabwe jsou jeho etnografické práce důležitým pramenem jejich vlastní historie. 17. září 2005 byla před budovou National Museum of Zambia ve městě Livingstone odhalena kamenná busta tohoto významného českého cestovatele.

Naplnil Dr. Emil Holub slova, pro která žil?

Odpověď je jednoznačná - ANO! Přínos Dr. Emila Holuba je nesmírný! Za posledních 150 let vymizelo v Africe mnoho etnik. Holubovy sbírky a publikace nám zachovaly mnohé z toho, co by jinak navěky zmizelo z naší planety. Jeho vědecká práce v severní části jižní Afriky je dodnes jedinečná. Vytýkalo se mu nevlastenectví a přece nikdo tak horoucně nevzpomínal české vlasti a nevolal po jejím osvobození jako Emil Holub. Byl člověkem s nekonečnou touhou poznávat a předávat dál.

Dr. Emil Holub zaslouženě patří mezi nejslavnější české osobnosti. Zaslouží si abychom na něj vzpomínali s uznáním, obdivem a s úctou.