STANOVENÍ VÝŠE ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

19.04.2024

Zřizovatel Mateřské školy Holice. Holubova 39, okres Pardubice v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání usnesením Rady města Holic č. R/116 a) /2024 ze dne 15. dubna 2024 stanovil měsíční výši úplaty za pobyt dítěte pro školní rok 2024/2025 v Mateřské škole Holice, Holubova 39, okres Pardubice ve výši 850,00 Kč za měsíc.