ZÁPIS K DOCHÁZCE O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH

20.05.2024

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, vyhlašuje zápis k přijetí dětí do mateřské školy k náhradnímu prázdninovému provozu v období OD 1.7.2024 DO 26.7.2024. Zápis je určen pro děti z MŠ Pardubická a MŠ Staroholická. Děti z MŠ Holubova nemusejí žádost podávat. Z kapacitních důvodů není možné přijmout děti z okolních obcí.

Zápis se vyhlašuje v termínu od 21.5.2024 do 15.6.2024. V tomto termínu je nutné doručit do mateřské školy vyplněnou žádost a potvrzení od lékaře o provedeném očkování (lze vyžádat u své kmenové mateřské školy). Potvrzení není vyžadováno u předškoláků. Žádost si můžete stáhnout níže, případně si ji vyzvednout v mateřské škole.

K přijetí je nutné uhradit úplatu (školné) za předškolní vzdělávání dítěte ve výši 465 Kč a zálohovou platbu za stravné ve výši 1 210 Kč a to nejpozději do 30.6.2024. Platba za úplatu se nevrací. Předškoláci platí pouze zálohu za stravné. Záloha za stravné bude vyúčtována a přeplatky vráceny. Předškoláci platí pouze zálohu za stravné.

Celkem tedy 1675 Kč (předškoláci 1 210 Kč). Platbu je nutné uhradit bezhotovostně na bankovní účet školy č. 2911078/0300, variabilní symbol: 202439, do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a MŠ do které dítě dochází.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte prosím na správné vyplnění platebních údajů. Neidentifikovatelné platby budou vráceny a dítě nebude přijato.

O přijetí k docházce o prázdninách rozhodne ředitelka školy ve správním řízení na základě volném kapacity a po ověření platby.