ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem a v souladu s ustanovením

§ 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) stanovuje termín, místo a

dobu pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské

škole Holice, Holubova 39 od školního roku 2019/2020.


Žádosti o přijetí do mateřské školy jsou k dispozici ke stažení zde:

Žádosti je možné také vyzvednout na adrese školy a to ve dnech 25.4.2019 a 26.4.2019 v době od 8.00 do 16.30 hodin.

Vyplněné žádosti potvrzené lékařem budou přijímány ve dnech 9. 5. 2019 a 10. 5. 2019

v době od 8.00 do 16.30 hodin.

v Mateřské škole Holice, Holubova 39.

Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2019 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2019 povinné. Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Děti budou přijímány dle volné kapacity mateřské školy a kritérií pro školní rok 2019/2020. Kritéria pro přijímání dětí budou zveřejněna na této stránce nejpozději do 15.42019.

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msholubova.cz a v budově školy, rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.