ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY


PRÁVĚ PROBÍHÁ PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ. DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM ZA PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ PRÁVĚ DO NAŠÍ ŠKOLY.  VÝSLEDKY ZÁPISU BUDOU ZVEŘEJNĚNY NA TÉTO STRÁNCE NEJPOZDĚJI DO 5.6.2020.Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2020 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2020 povinné. Dle obecně závazné vyhlášky Města Holice č. 2/2017 je spádovým obvodem mateřské školy celé území Města Holic.

Děti budou přijímány dle volné kapacity mateřské školy a kritérií:

Mateřská škola vydá rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí dítěte ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů u složitějších případů. Rozhodnutí o vyhovění žádosti se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem na internetových stránkách školy www.msholubova.cz o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci.