ÚPLATA (školné) V DOBĚ PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU

09.06.2020

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 140,- Kč za každý i započatý týden, a to v době od 1.7.2020 do 24.7.2020 a od 24.8.2020 do 28.8.2020.