ÚPLATA (školné) od 1.9.2020

09.06.2020


Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání stanovuje měsíční výši úplaty od 1.9.2020 takto:

Měsíční výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 670,- Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2020/2021.