TERMÍNY PRÁZDNIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

23.08.2021

Vážení rodiče, termíny školních práznin uvedené níže jsou závazné dle směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: MSMT-5214/2020-3 ze dne 13.2.2020 pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře. Provoz mateřských škol se těmto prázdninám přizpůsobuje tzv. prázdninovým režimem.

V době podzimních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin je mateřská škola zpravidla v provozu a to dle zájmu rodičů.

V době vánočních prázdnin (23.12.2021 - 2.1.2022) je mateřská škola uzavřena ! Provoz bude opět zahájen v pondělí 3.1.2022.

V době hlavních letních prázdnin je mateřská škola zpravidla uzavřena po dobu čtyř týdnů. V roce 2022 to bude v měsíci srpnu.

Aktuální informace o provozu školy, najdete vždy na těchto stránkách v sekci aktuality.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Pardubice v termínu 28. 2. - 6. 3. 2022

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022. Pátek 15. dubna 2022, je tzv. obecným svátkem, tedy volným dnem.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.
Období školního vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022.