TERMÍNY ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

14.08.2020

Vážení rodiče, termíny školních práznin uvedené níže jsou závazné dle směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Č.j.: MSMT-4849/2019-2 ze dne 20.2.2019 pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře. Provoz mateřských škol se těmto prázdninám přizpůsobuje tzv. prázdninovým režimem.

V době podzimních, pololetních, velikonočních a jarních prázdnin je mateřská škola zpravidla v provozu a to dle zájmu rodičů.

V době vánočních prázdnin (23.12.2020 - 3.1.2021) je mateřská škola uzavřena ! Provoz bude opět zahájen v pondělí 4.1.2021.

V době hlavních letních prázdnin je mateřská škola zpravidla uzavřena po dobu čtyř týdnů. V roce 2021 to bude v měsíci červenci.

Aktuální informace o provozu školy, najdete vždy na těchto stránkách v sekci aktuality !

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2020. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2020 a skončí v neděli 3. ledna 2021. Vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2021.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou v okrese Pardubice v termínu 15. 2. - 21. 2. 2021

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 1. dubna 2021. Pátek 2. dubna 2021, je tzv. obecným svátkem, tedy volným dnem.
Hlavní prázdniny budou trvat od čtvrtka 1. července 2021 do úterý 31. srpna 2021.
Období školního vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021.