STANOVENÍ VÝŠE ŠKOLNÉHO PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

14.06.2022

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova 39, okres Pardubice (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., v platném znění o předškolním vzdělávání stanovuje výši úplaty za předškolní vzdělávání (školné) pro školní rok 2022/2023 takto:

Od 1.9.2022 činí výše úplaty za předškolní vzdělávání (školné) 690 Kč.