STANOVENÍ ŠKOLNÉHO NA DOBU PRÁZDNIN

29.06.2022

Ředitelka Mateřské školy Holice, Holubova okres Pardubice stanovila podle § 3 odst.1 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a novely dané vyhlášky č. 151/2018 Sb. ve znění pozdějších předpisů, rozsah přerušení provozu mateřské školy v roce 2022 (viz. stanovení uzavření MŠ v době prázdnin ze dne 4.4.2022) takto:

provoz mateřské školy bude přerušen v době

od 25. července do 29. července 2022 a od 1. srpna do 19. srpna

Úplata za měsíc červenec  2022 zůstane beze změny (380 Kč) z důvodu přerušení provozu mateřské školy, která není delší než 5 dnů v měsíci.

Úplata za měsíc srpen 2022 se přiměřeně krátí a stanovuje na částku 135 Kč.

Uvedené částky se platí na příslušný měsíc bez ohledu na skutečný počet dnů docházky. Děti které nebudou do MŠ docházet  v daném měsíci vůbec, úplatu nehradí.

Platby prosíme provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy č. 2911078/0300.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.