PŘIDĚLENÍ DOTACE NA REALIZACI PROJEKTU AFRICKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA

29.02.2020

V záplavě špatných zpráv dnešních dnů jedna dobrá.

Vážená paní, vážený pane,
Státní fond životního prostředí ČR (dále jen "Fond"), který je pověřen administrací Vaší žádosti o poskytnutí podpory "Africká přírodní zahrada MŠ Holubova Holice" evidované pod unikátním číslem "1190700076", Vám oznamuje, že Vaše žádost byla shledána jako úplná, formálně správná a přijatelná z hlediska podmínek pro přijetí žádosti a tak byla, v souladu s podmínkami výzvy k podávání žádostí, akceptována.
Na základě akceptace Vám jsou pro Vaši žádost rezervovány finanční prostředky ve výši 499 559,53 Kč.

Je to pro nás skvělá zpráva. Projekt Africká přírodní zahrada projektovala Ing. Alena Rabasová za což jí moc děkujeme. Administrátorem projektu byla Ing. Vendula Maříková z MAS Holicko, které také moc děkujeme. Projekt revitalizace zahrady je v celkové výši cca 900 000,-. Nyní budeme ve spolupráci s městem Holice připravovat realizaci se kterou počítáme v roce 2021.
Více o propjektu Africká přírodní zahrada najdete zde: https://www.msholubova.cz/rekonstrukce-skolni-zahrady/