POTVRZENÍ SLEVA NA DANI - ŠKOLKOVNÉ

08.01.2020

Vážení rodiče, potvrzení o zaplacení poplatku za pobyt dítěte v mateřské škole (úplata) za rok 2019 pro účely slevy na dani, bude ve škole vydáváno od pondělí 27.1.2020. O vydání potvrzení nemusíte žádat. Potvrzení obdržíte ve své třídě.

Co je dobré vědět o školkovném

Co přesně školkovné je a jaké výdaje je možné do něj zahrnout?
Tzv. školkovné je zjednodušený název pro slevu na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení.

Někteří rodiče se mylně domnívají, že pod pojmem školkovné se skrývají veškeré výdaje, které vynaloží v souvislosti v pobytem dítěte ve školce. Sleva se však vztahuje pouze na výdaje spojené s umístěním dítěte v předškolním zařízení, tedy tzv. školné, které vybírá přímo dané zařízení. Například stravné či příspěvky na další aktivity dětí ve školce není možné do této slevy počítat.

Kdo může tuto slevu na dani uplatnit? Je to nějak omezené?
Slevu na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení mohou v podstatě bez výjimek využít všichni rodiče. Neplatí tu jako u jiných typů daňových úlev nutnost dokazovat výši příjmu apod. Pokud jste tedy rodičem dítěte navštěvujícího předškolní zařízení, máte možnost výdaje spojené s umístěním dítěte do předškolního zařízení uplatnit jako slevu na dani z příjmů. Ale pozor, nárok na slevu má pouze jeden z rodičů dítěte, nemohou žádat oba dva současně. Dítě zároveň musí žít ve společné domácnosti s tímto rodičem. Pokud pak dítě nevyrůstá s rodiči, a mají ho v péči například prarodiče, i ti mají na tuto slevu nárok.

O jak vysokou slevu jde? Mění se to nějak?
Výše školkovného se odvíjí od celkové částky, kterou rodič vynaložil na umístění dítěte v předškolním zařízení, maximálně však do výše minimální mzdy. Ta činí v roce 2019 nově 13 350 korun, v roce 2018 to bylo 12 200 korun. Tedy v daňovém přiznání z daně z příjmů za rok 2019, které rodič bude podávat nejpozději do 31. března 2020, je možné si snížit daňovou povinnost až o částku 13 350 korun. Pokud rodiče podnikají, školkovné mohou uplatnit i v případě, že jako OSVČ využívají výdajové paušály. Rodiče, kterým jejich zaměstnavatel bude zpracovávat roční zúčtování daně, mají také příležitost nárokovat školkovné jako slevu na dani.

Co když bude dítě chodit do školky jen několik měsíců v roce?
V případě, že dítě navštěvovalo předškolní zařízení pouze několik měsíců v daném roce, je i přesto možné slevu nárokovat. Školkovné pak bude činit tolik, kolik daný rodič zaplatil za umístění dítěte v předškolním zařízení během dané části roku.

Pro uplatnění školkovného musí rodič požádat předškolní zařízení o potvrzení, které zohledňuje souhrn veškerých plateb za umístění dítěte v něm. Školky jsou na tento proces zvyklé a vědí přesně, co po nich rodiče potřebují. Takový doklad potom přikládá rodič ke svému daňovému přiznání, nebo k ročnímu zúčtování daně.

Mohu uplatnit školkovné, když dítě začíná chodit do soukromé školky?
Ano je to možné. Rodiče mohou uplatnit školkovné v případě, že je jejich dítě umístěno v mateřské škole, a to jak státní, tak i soukromé, či dokonce firemní. Taktéž je ze zákona možné využít školkovné na dítě umístěné v předškolním zařízení mimo území České republiky. Výjimkou nejsou ani případy, kdy je dítě umístěno v registrované dětské skupině.

Naopak není možné slevu na dani uplatnit v případě, že dítě navštěvuje lesní školku, nebo rodiče využívají služeb soukromého hlídání. Samozřejmě není možné do školkovného počítat ani výdaje, které jsou spojené s hlídáním dětí v dětských koutcích v nákupních střediscích. Některé děti jsou od poplatku na umístění v předškolním zařízení osvobozeny. V takovém případě pak jejich rodiče nemají na školkovné nárok.

Do školky začalo chodit i naše druhé dítě, jak je to s uplatnění školkovného?
Slevu je možné uplatnit i na více dětí. Pokud máte v mateřské škole dvě děti, můžete uplatnit školkovné na každé dítě do maximálního limitu. Lze to provést i tak, že na jedno dítě uplatní školkovné jeden rodič, na druhé dítě druhý rodič.

Jaký je rozdíl mezi školkovným a daňovým zvýhodněním na dítě?
Pokud je dítě umístěno ve školce, má jeho rodič nárok jak na čerpání daňového zvýhodnění na děti, tak i na slevu na dani na umístění dítěte v předškolním zařízení, tedy školkovné. V obou případech se pak snižuje přímo vypočítaná daň, a ne pouze daňový základ, což je pro rodiče výhodnější. Daňové zvýhodnění na dítě ovšem mnoho rodičů uplatňuje již při výpočtu čisté mzdy v jednotlivých měsících. Školkovné proti tomu mohou rodiče uplatnit pouze jednou za rok při podání daňového přiznání nebo ročního zúčtování daně.

Hlavním rozdílem mezi školkovným a daňovým zvýhodněním je, že v případě, že by rodiči při uplatnění daňového zvýhodnění vznikla záporná daňová povinnost, stát bude v tomto případě peníze rodiči vracet. Ovšem v případě školkovného tomu tak není. Zde je možné snížit daňovou povinnost maximálně na nulu.

Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/skolkovne-predskolni-zarizeni-dite-naklady-skolne-sleva-na-dani.A190902_100115_viteze_sov