POTVRZENÍ O ZAPLACENÍ POPLATKU ZA POBYT DÍTĚTĚ V MATEŘSKÉ ŠKOLE - ŠKOLKOVNÉ

03.01.2019

Vážení rodiče, potvrzení o zaplacení polatku (úplaty) za pobyt dítěte v mateřské škole za rok 2018, které je potřebné pro uplatnění slevy na dani za rok 2018, bude v mateřské škole vydáváno ve třídách a to od pondělí 28.1.2019. O potvrzení není nutné předem žádat ! Potvrzení je nutné k uplatnění slevy doručit svému zaměstnavateli nejpozději do 15.2.2019, nebo případně uplatnit ve svém daňovém přiznání za rok 2018.

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Maximální výše školkovného je rovna minimální mzdě. Školkovné uplatňuje pouze ten z rodičů, který žije s dítětem ve společné domácnosti. Školkovné je sleva přímo na dani, takže snižuje přímo vypočtenou daň z příjmu a ne jen daňový náklad.

Praktický příklad:

  • Do školkovného se počítá poplatek, který vybírá daná škola v našem případě MŠ Holubova je to tedy 570,- Kč měsíčně.
  • Tento poplatek se neplatí u dětí předškolního věku, kteří jsou od poplatku osvobozeny.
  • Stravné není součástí školného (poplatku za pobyt dítěte v v mateřské škole).
  • Příspěvky na divadla a další kulturní akce, stejně tak platby za autobusy a výlety nejsou součásti školného (poplatku za pobyt dítěte v v mateřské škole).
  • Pro uplatnění slevy je nutné doklad přiložit k daňovému přiznání.