POKYNY K PLATBÁM

02.09.2022

Vážení rodiče. Veškeré níže uvedené platby prosíme provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy č. 2911078/0300 a to nejpozději do 15. dne v měsíci. První platbu proveďte do 15.9.2022.

Do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte.

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Měsíční záloha na stravné (pro všechny děti)

1 100 Kč

Měsíční platba školného

690 Kč


Celková měsíční platba (předškoláci)

1 100 Kč

Celková měsíční platba ostatní děti

1 790 Kč

Více zde:


PLATBA KULTURNÍ AKCE


Ve školním roce 2022/2023 bude na kulturní akce vybírán zálohový poplatek ve výši 600,- Kč na pololetí. Vyúčtování bude provedeno na konci školního roku.

Platby provádějte bezhotovostně na účet mateřské školy: 2911078/0300

Variabilní symbol: prvních šest čísel rodného čísla dítěte.

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení dítěte a poznámku KULTURNÍ AKCE.

PLATBU NA 1. POLOLETÍ PROSÍME UHRADIT NEJPOZDĚJI DO 15.11.2022.