PLATBY STRAVNÉHO A ÚPLATY V DOBĚ PRÁZDNIN

02.07.2018

V době prázdninového provozu mateřské školy (dále jen MŠ) se platí poplatek za pobyt dětí v MŠ ve výši 140,- Kč za každý i započatý týden pobytu dítěte v MŠ a dále stravné ve výši 40,- Kč za každý den. Platbu můžete uhradit bezhotovostně na účet MŠ č. 2911078/0300 (variabilní symbol: prvních 6 čísel rodného čísla dítěte, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení dítěte), nebo v hotovosti dne 16.7.2018 v kanceláři paní účetní (přízemí, dveře u Surikaty).