PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 3.5.2021

30.04.2021


Vážení rodiče, na základě rozhodnutí vlády ČR mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR dochází od pondělí 3.5.2021 ke změnám v oblasti školství v některých krajích včetně kraje Pardubického a to takto:

- Od pondělí 3.5.2021 bude umožněna osobní účast v mateřské škole všem dětem.

- V provozu budou tedy všechny třídy a děti budou chodit do svých kmenových tříd.

- U dětí nebude prováděno žádné testování.

- V souladu s mimořádným opatřením MZČR budou děti tak jako doposud nosit roušky nebo respirátory pouze při pohybu mimo areál mateřské školy v zastavěné části obce.


ZÁKLADNÍ OPATŘENÍ PROVOZU ŠKOLY:

  • Vstup do všech vnitřních prostor školy je povolen pouze s nasazeným respirátorem (vyjímku mají pouze děti docházející do mateřské školy a děti mladší 2 let).
  • Před vstupem do vnitřních prostor školy jsou všichni včetně dětí povinni použít dezinfekci na ruce která je připravena u vchodů.
  • Vstup do budovy školy je povolen pouze zcela zdravým osobám bez sebemenších příznaků onemocnění.
  • Doprovázet dítě do školy může pouze jedna další osoba.
  • V šatnách mohou být maximálně 3 děti s doprovodem.
  • V případě zjištění příznaků onemocnění u dítěte bude ihned kontaktován zákonný zástupce dítěte s tím aby dítě ihned ze školy odvedl a kontaktoval lékaře.
  • Zákonní zástupci dítěte jsou povinni informovat školu v případě výskytu onemocnění COVID - 19 u dítěte nebo v rodině a v takovém případě nesmí dítě do školy vodit.
  • Všichni zaměstnanci školy včetně učitelek jsou povinni po celou pracovní dobu používat respirátor.
  • Zaměstnanci školy jsou povinni se 1x týdně (pondělí) podrobit antigenímu testu. Vyjímku mají zaměstnanci kteří jsou minimálně 14 dnů po druhé dávce očkování nebo jsou ve lhůtě 90 dnů po pozitivním PCR testu.
  • Stále se nebudou konat žádné akce a zájmové kroužky.

Zatím nevíme jak bude probíhat provoz o prázdninách. Budeme Vás co nejdříve informovat.

S obnovením plného provozu školy je také obnovena povinnost platit poplatek za pobyt dítěte v mateřské škole ve výši 670 Kč měsíčně. Vyjímku mají pouze předškoláci.

Vážení rodiče, děkujeme Vám za dodržování výše uvedených opatření a opatření stanovených mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR. Epidemie ještě zdaleka neskončila a pouze při dodržování opatření bude možné udržet provoz školy.