MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ !

23.02.2021

Vážení rodiče, s účinností od 25.2.2021 vstupuje v platnost nařízení Ministerstva zdravotnictví České republiky následujícího znění.

Všem osobám se s účinností ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, a to:a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např.hotelový pokoj), b) na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy jedné domácnosti.

Toto nařízení se tedy vztahuje také na prostory mateřské školy. Výjímku mají pouze děti do dvou let věku a děti při pobytu v budově mateřské školy. Na vycházku musí mít děti chirurgickou roušku.


V období ode dne 25. února 2021 od 00:00 hod. do dne 28. února 2021 do 23:59 hod. lze místo ochranného postředku dýchycích cest uvedeného v bodu 1 používat na místech uvedených v bodu 1 i jiný ochranný prostředek dýchycích cest, který brání šíření kapének.