BEZPEČNOSTNÍ PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM !!!

25.08.2019

PŘEDPOKLÁDANÝ DATUM SPUŠTĚNÍ SYSTÉMU JE  ÚTERÝ 24.9.2019 V 6.00 HODIN.

KOMINIKAČNÍ JEDNOTKA A ČTEČKA ČIPŮ
KOMINIKAČNÍ JEDNOTKA A ČTEČKA ČIPŮ

Vážení rodiče, z důvodu zajištění bezpečnosti dětí bude spuštěn bezpečnostní přístupový systém do budov školy.


Dveře do budov školy budou nyní stále uzamčeny a přístup do budov bude možný pouze s použitím přístupového čipu a to ve vymezených časech (příchody a odchody dětí). Ve vyjímečných případech, tedy mimo vymezený čas, zapomenutí čipu nebo návštěvy osoby bez přiděleného čipu, bude možné zazvonit na zvonek (komunikační jednotku) a komunikovat se zaměstnanci školy. V každém zvonku (komunikační jednotce) je zabudována kamera a mikrofon. Zaměstnanec školy na základě komunikace a vyhodnocení záběru kamery (idenifikace osoby) otevře dveře.

Každý rodič dítěte (zákonný zástupce) obdrží po zaplacení vratné zálohy 100,- Kč přístupový čip. Je možné přidělit na každé dítě, které bude docházet do mateřské školy (do každé rodiny) maximálně 2 čipy a to každý po zaplacení vratné zálohy 100,- Kč. Každý jednotlivý čip bude registrován na jméno. Záloha ve výši 100,- Kč bude vybírána v hotovosti a vrácena při vrácení čipu, tedy zpravidla při ukončení docházky dítěte do školy.

Co to pro Vás bude znamenat?

  1. Zaregistrovat se on - line (požádat o přidělení přístupového čipu) NEJPOZDĚJI DO 6.9.2019 do systému pro přidělení čipu. REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ NAJDETE NÍŽE ! Ve vyjímečných případech (pokud někdo nemá přístup k počítači) bude možné požádat o vydání čipu přímo ve škole a to od 29.7.2019.
  2. Zaplatit v hotovosti zálohu ve výši 100,- Kč za každý čip. Maximálně 2 čipy do rodiny. Po zaplacení obdržíte čip.
  3. Pro přístup do budov používat čip a to přiložením ke čtečce.


ČIPY BUDOU VYDÁVÁNY:


VE ČTVRTEK 12.9.2019 A V PONDĚLÍ 16.9.2019 VŽDY OD 7.00 DO 16.00 HODIN.

Na obrázku čtečka čipů. Po přiložení čipu ke čtečce (LED DIODA SVÍTÍ ZELENĚ) otevřete tahem dveře.

ČTEČKA ČIPŮ
ČTEČKA ČIPŮ

Na obrázku přístupový čip. Čip můžete jednoduše přidělat na klíče.

PŘÍSTUPOVÝ ČIP
PŘÍSTUPOVÝ ČIP

Na obrázku komunikační jednotka s vestavěnou kamerou a mikrofonem.

KOMINIKAČNÍ JEDNOTKA S KAMEROU A MIKROFONEM
KOMINIKAČNÍ JEDNOTKA S KAMEROU A MIKROFONEM

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

Žádost o vydání přístupového čipu