AFRICKÁ PŘÍRODNÍ ZAHRADA - ZKUŠEBNÍ PROVOZ

14.06.2022

Vážení rodiče,

Dne 13.6.2022 byla po rekonstrukci do zkušebního provozu uvedena velká zahrada. Zahrada úplně změnila koncepci a je nyní koncipována převážně jako výuková. Zahradu se budeme nyní učit využívat, tak aby plnila svůj účel. Zahradu je možné využívat i v době po vyzvednutí dětí. Je však nutné dodržovat provozní řád. Provozní doba zahrady je od 8.00 do 16.30 hodin. Vstup mimo tuto dobu je zakázán. Provozovatel si také vyhrazuje právo zakázat vstup i v době provozní a to z důvodu údržbových prací. V době mimo výuku tedy po převzetí dětí od paní učitelky zodpovídají za pohyb dětí po zahradě zákonní zástupci. V příloze zasílám náhled informační tabule, která bude umístěna na informační desce. Na tabuli najdete popis základního pojetí a účelu zahrady, popis jednotlivých prvků a provozní řád. Zahrada není veřejným prostorem, zahradu mohou využívat pouze děti docházející do mateřské školy a jejich doprovod.

Při pobytu na zahradě je nutné dbát zejména na bezpečnost uživatelů a zabránit jejímu poškozování.

Níže najdete základní pokyny pro využívaní zahrady. Je především přísně zakázáno jakékoliv znečišťování travnaté plochy kameny, klacky, dřevní štěpkou apod. Dále je přísně zakázán vstup do prostor rybníčku a výběhu želv. Z důvodu růstu nové távy je také přechodně zakázán vstup na tunel.

Na zahradě budou ještě v horizontu 3 týdnů prováděny dodatečné vícepráce, může tak dojít ještě k částečnému, krátkodobému omezení provozu.

Děkujeme Vám za dodržování uvedených podmínek.