OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

 Od 1.2.2023 je možné omlouvat děti pouze prostřednictvím mobilní aplikace NAŠE MŠ. Omlouvání dětí prostřednictvím aplikace je rychlé a omluvenka se automaticky přepíše do docházky dítěte. Pro odhlášení stravy je nutné provést omluvu nejpozději do 7.00 hodin.