FORMULÁŘ K OMLOUVÁNÍ DĚTÍ

Formulář k omlouvání dětí

Tento formulář je možné využít pro omlouvání dětí z docházky v mateřské škole. Omluvit dítě (vyplnit formulář) z předškolního vzdělávání je nutné předem (v případě dopředu známých skutečností např. rodinné důvody) nejpozději však do tří dnů ode dne nepřítomnosti. Nově můžete omlouvat děti i prostřednictvím mobilní aplikace NAŠE MŠ. Omlouvání dětí prostřednictvím aplikace je rychlejší a omluvenka se automaticky přepíše do docházky dítěte.